Zentangle

zentangle wolf, of in ieder geval de helft van de wolf.
heerlijk om te fantaseren en tekeningen anders te maken dan de standaard tekening